afbeelding

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op consulten, gegeven bij natuurgeneeskundige praktijk Vertrouwen. Bij gebruik van consult op natuurgeneeskundig gebied, met als specifiek gebied Neuro Emotionele Integratie, Energetische behandelingen, coaching, counseling en voetreflexzonetherapie, stemt de cliënt in met deze algemene voorwaarden.

Consult/Balans

Een consult vindt plaats met toepassing van de regels, zoals gesteld in beroepsethiek volgens de beroepscode van de beroepsvereniging LVNG.
Consulten vinden alleen plaats met beider overeenstemming.
Bij wangedrag van de cliënt of financiële tekortkoming van de cliënt (niet of niet tijdig betalen van de genoten consulten) stopt de voortzetting van de behandelingen.
De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn en medische status.
Bij het niet goed aanvoelen van een persoon, informatie, e-mail of omgeving zal er geen consult plaats vinden.

Afspraak maken
Een afspraak maken kan door gebruik van het contactformulier, vermeld op de website, gebruik van e-mail of door telefonisch contact.

Ruimte
De privé consulten worden gegeven in de praktijkruimte aan huis in Prinsenbeek.

Aansprakelijkheid

Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de consulten voorbereid en gegeven.
Ik ben niet verantwoordelijk voor het ervaren van teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) wanneer het consult de cliënt niet brengt wat hij/zij ervan verwacht. Er is geen restitutie van geld mogelijk.
Na afloop van een consult kunt u geen claims indienen.
Er wordt geen diagnose gesteld. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen naar aanleiding van een consult.
De informatie die gegeven wordt tijdens een consult is geen diagnose en is geen voorschrijving in medische zin. De cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop omgegaan wordt met de informatie en adviezen welke tijdens een consult verstrekt worden.
Natuurgeneeskundige praktijk Vertrouwen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Geheimhouding

Alles wat tijdens het consult besproken wordt is geheel vertrouwelijk en blijft tussen de cliënt en behandelaar.
Gegevens nodig bij een (para)medische doorverwijzing worden alleen verstrekt in samenspraak met de cliënt.

Betalingsvoorwaarden consult
De kosten van het consult worden per bank overgemaakt binnen 2 weken na ontvangst van de nota. Contant betalen kan na afloop van het consult als hier de voorkeur naar uitgaat.

Afspraak annuleren

Bij verhindering dient een afspraak 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien de afzegging korter is dan 24 uur wordt het totale bedrag van een consult in rekening gebracht. U kunt mij bereiken via telefoonnummers: 076-5417593 of 0630141140, per email m.hanssen@praktijkvertrouwen.nl
Het niet op tijd aanwezig zijn voor de afspraak resulteert in een korter consult in verband met overige afspraken. De afgesproken eindtijd wordt aangehouden. Restitutie of vermindering van het consult bedrag is dan niet mogelijk.

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Informatie op de website


Het onderstaande is van toepassing op de website. Door het gebruik van de website stemt u in met deze disclaimer (algemene voorwaarden).

Alle informatie op deze site is bedoeld voor algemeen gebruik. Het gebruik van alle informatie op de site geschiedt volledig op eigen risico.
Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Natuurgeneeskundige praktijk Vertrouwen spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Deze website is geen vervanger voor de reguliere arts, bij klachten of twijfel eerst de huisarts of specialist raadplegen.

Heeft u een klacht over de behandeling in mijn praktijk, dan hoor ik dat graag persoonlijk (mondeling of schriftelijk) van u. Komen we er samen niet uit dan is een andere mogelijkheid een klacht te deponeren bij mijn beroepsvereniging VBAG.

Ik ben aangesloten bij SCAG, en voldoe hiermee aan de WKKGZ.

 

Adres Vertrouwen Bosloop 38, 4841 TB
Prinsenbeek (Breda)
Telefoonnummer Vertrouwen  076 - 5417593
Mobiel Praktijk Vertrouwen    06 - 31041140

    Linkedin VertrouwenFacebook Vertrouwen

Openingstijden

Dinsdag 13.30 - 21.00

Woensdag 09.00 - 17.00

Donderdag 09.00 - 17.00

Vrijdag 09.00 - 13.00

In 2005 ben ik met Praktijk Vertrouwen en Marlene in contact gekomen. Marlene is voor mij iemand, waar ik heen kan gaan, als ik vastloop in mijn emoties en gevoelens. Door middel van NEI sessies, voetdiagnostiek en Marlene’s deskundige en respectvolle manier van werken weet zij de dingen voor mij inzichtelijk te maken en helpt ze me met het verwerken van bepaalde overtuigingen en emoties. Hierdoor heb ik al een hele stap in mijn persoonlijke groei kunnen maken.

Daniella

 

 

 


 

cta copy

Meld je aan voor een kennismakingsgesprek en zie hoe Praktijk Vertrouwen je kan helpen.

 

Wenst u Meer informatie?
 

> Lees de blogs van Vertrouwen

> Ervaringen van clienten

> Vergoeding zorgverzekeraar

> Contact gegevens

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Telefoonnummer Vertrouwen  076 - 5417593  
Praktijk Vertrouwen Breda
Praktijk Vertrouwen